top of page
Support Group

GRENFELL DEDICATED SERVICE

If you or a bereaved family member or survivor and would like to access further information

about your service, please click below to login

طرح کلی خدمات

«خدمات اختصاصی» حمایت شخصی و همه جانبه‌ای را به داغدیدگان و بازماندگان فاجعه برج گرنفل ارائه می‌دهد. این خدمات به طور مشترک توسط شورای شهر محل و NHS ارائه و متناسب با نیازهای فردی اشخاص طراحی شده است و هدف آن حمایت از افراد در مسیر بهبودی است.

 

«خدمات اختصاصی» که در نتیجه همکاری نزدیک با داغدیدگان و بازماندگان طراحی شده است، در ماه ژوئیه سال 2019 به عنوان بخش اصلی «استراتژی بازیابی برج گرنفل» راه‌اندازی شد. یک گروه راهبری، متشکل از نمایندگان داغدیدگان و بازماندگان، همچنان خدمات را شکل می‌دهد.

 

اطلاعات بیشتر در مورد خدمات و تلاش‌های گسترده‌تر برای بازیابی در اینجا (Link to RBKC website) و اینجا (Link to NHS website) موجود است.

Hands Up

انتظارات

داغدیدگان و بازماندگان از حمایت «مددکار اختصاصی» معین که به عنوان اولین نقطه تماس آنها برای طرح نگرانی‌ها و سؤالات اصلی عمل می‌کند، برخوردارند. در کنار این رویکرد شخصی، تیمی متشکل از متخصصان حمایت ویژه‌ای را در زمینه سلامت جسمی و روانی، اسکان مجدد و آموزش ارائه می‌دهد. شبکه‌ای از خدمات سفارشی و متمرکز نیز در کنار این حمایت‌ها شکل گرفته است تا اطمینان حاصل شود که داغدیدگان و بازماندگان جهت برآوردن نیازهای مختلف خود به طیفی از خدمات متنوع دسترسی دارند.

 

هدف ما همیشه این است که افراد تا حد امکان برای حمایت‌های دریافتی خود حق انتخاب و کنترل داشته باشند و خدماتی را ارائه دهیم که از نظر فرهنگی مناسب باشد.

Working Together

تیم

NHS و شورای شهر محل «خدمات اختصاصی» را مشترکاً ارائه میدهند. در این مشارکت، تیم متنوعی داریم که در زمینه تروما و سوگواری آموزش دیدهاند و هدف آنها انجام بهترین کار چندسازمانی است. این تیم شامل هماهنگكنندگان سلامت جسمی، متخصصان مراقبت اولیه، متخصصان سلامت روان، مددكاران اجتماعی تأییدشده، کارشناسان اسكان آموزشدیده، مشاوران، مددکاران جوان، معلمان واجد شرایط و كمیسیونرهای مجرب است. همچنین با طیف وسیعی از همکاران متخصص در این جامعه همکاری میکنیم.

Holding Hands

CONTACT US

Thanks for submitting!

bottom of page